מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

לה ולי פרחים - משלוחי פרחים בחיפה

כללי:

 1. אתר החנות "לה ולי פרחים" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר תדמית והזמנת משלוחים פרחים מקוונים עבור "לה ולי פרחים" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 2. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון: תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.
 3. כל גולש ו/או משתמש הרוכש שירותים או מתעתד לרכוש או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו.
 1. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים להוראות תקנון זה ומהווה אישור, כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי ו/או פעולה כלשהיא באתר ו/או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 2. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד, והמשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
 3. על כל משתמש/רוכש/גולש לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.
 1. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש, גלישה ורכישה שיעשו על ידך באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ו/או כנגד מי ממפעיליו ו/או מקימיו ו/או מנהליו ואו מי מטעמו. משכך הנך מתבקש לקרוא בעיון וקפידה את הוראות התקנון.
 2. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. שימוש באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאמור בתקנון.
 3. המשתמש מצהיר בזאת, כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
 4. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.
 5. כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקריאה בלבד ולא תשמשנה לפירוש תוכן הסעיפים.
 6. בכל מקום בו מצוינת בתקנון זה המילה "אתר", הכוונה היא גם לחנות האתר ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה.

קניין רוחני:

 1. האתר וכל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר, ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "לה ולי פרחים", כך שאין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "לה ולי פרחים".
 2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
 3. הואיל והאתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר  זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר בבעלות האתר, מתחייבים משתמשי האתר ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו שלא לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 4. כמו כן, כל המשתמש באתר זה מתחייב לעשות בו כל שימוש פוגעני מכל סוג ומין שהוא, במיוחד באופן שיש בו להפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת של האתר.

תוכן האתר:

 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר, ו/או כל סיבה בלתי נשלטת אחרת. על כן האתר אינו מתחייב להיות זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות ו/או הורדת האתר.
 2. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה, כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד, ואלה נמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 3. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "לה ולי פרחים", ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 4. צד ג' המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לאתר בכתב ויבקש את הסכמתו לכך קודם לכן.
 5. כל משתמש באתר שמסר את כתובת הדוא"ל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא"ל, מבצעים וכיוצ"ב. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר:

 1. אתר "לה ולי פרחים" שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש, לרבות על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא, ללא צורך לספק נימוק אשר מקובל על הגולש.
 2. אתר "לה ולי פרחים" יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר, אולם במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי אתר "לה ולי פרחים" ו/או כנגד מי ממפעיליו ו/או מנהליו ו/או מקימיו ו/או מי מטעמו.
 3. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי 'קוקיז' (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 4. בקבלת תקנון זה באמצעות השימוש באתר, הנך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת לאתר הינם נכונים והינך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחרת אשר סופקו פרטיו על-ידך. כמו כן, הנך מאשר, כי האתר הודיע לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, ולמנוע קבלה שלהן מלכתחילה בתהליך הקנייה.
 5. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

הזמנות מקוונות:

 1. כל הרוכש את שירותי ו/או מוצרי האתר, בכל דרך שהיא, בין בטלפון ו/או בכל צורה אחרת, מצהיר ומתחייב בזאת כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להוראותיהם.
 2. שעות פעילות מרכז ההזמנות הינם: בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 17:00 לביצוע הזמנה באותו יום; בימי ו' וערבי חג 9:00 ועד 3 שעות לפני כניסת השבת/חג לביצוע הזמנה באותו יום. הזמנות שיקבלו לאחר שעות אלו יטופלו ביום העסקים הקרוב בשעות הפעילות המצוינות לעיל.
 3. בעת ההזמנה תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לביצוע ההזמנה. הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע. יחד עם זאת, אי מסירת המידע הנדרש לא תאפשר לך לבצע את ההזמנה.
 4. אנו מתחייבים כי המוצרים יגיעו ליעדם החל מהשעה 12:00. בהתאם לטווח השעות שצויין בהזמנה במקרה של משלוח מקומי (חיפה). במקרה של ישובים מרוחקים המוצרים ימסרו במהלך היום בתאום עם מקבל המשלוח.
 5. המשלוחים מבוצעים באמצעות שליח של החנות או חברת שילוח.
 6. בימי שישי וערבי חג תיתכן גמישות בשעת האספקה.
 7. בימים א'-ה' כל ההזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה עד השעה 17:00 תטופלנה באותו היום. הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה אחרי השעה 17:00 תטופלנה ביום העסקים הבא
 8. בימי שישי ו/או בערבי חג, כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה עד 3 שעות לפני מועד כניסת השבת/חג תטופלנה באותו היום.
 9. הזמנתו או הצעתו משתמש תתקבל, בתנאים המצטברים להלן: ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החנות; הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון;
 10. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילי האתר, ולאתר ומפעיליו הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מוקדמת מראש, כמפורט במדיניות המשלוחים בה ניתן לעיין באתר.
 11. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור החלוקה, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור (בדגש על חוסרים במלאי).
 12. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 13. האתר יהיה רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם. 
 14. התמורה תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות האתר יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 15. על המשתמש לבצע את הקנייה באתר אך ורק באמצעות אמצעי תשלום השייך ללקוח ונושא את שמו.
 16. יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים.
  אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
  צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 1. כדי שנוכל לספק למקבל המוצר את המוצר המוזמן, צריכה הזמנת המוצר להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.
 2. האתר יספק את המוצר הנבחר למקבל המוצר כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות המתנה), בתנאי שהמוצר הנבחר מצוי במלאי שבידינו וכן בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע מזמין המוצר. או שמזמין המוצר הפקיד במזומן לזכות האתר והמציא מספר הפקדה.
 3. אם אין באפשרותנו לספק את המוצר המוזמן מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים המוזמנים. במקרה זה תשלח אל המזמין הודעה מתאימה בכתובת הדואר האלקטרוני אשר פרטיו נמסרו לחיוב.
 1. ביצוע הזמנה אינו מהווה אישור של האתר על ביצוע ההזמנה, ואישור הזמנה באתר אינו מהווה אישור על הימצאות מי מהמוצרים במלאי האתר.

המוצרים:

 1. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר ורשאי הוא לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מרשימת המוצרים.
 1. אנו שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים. אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. במידה ושקיבלתם מוצר שאינו ראוי לשימוש אנא שילחו אותו אלינו בצירוף תלונתכם ואנו נחליפו באחר – לא יאוחר מ-24 שעות מקבלת ההזמנה.
 1. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ומייצגות את המוצרים בגודל גדול, ובכלל זה אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי האתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים אינן מחייבות באופן כלשהו את האתר וייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות.
 2. מחיר זר פרחים אינו כולל אגרטל ו/או כל אביזר ו/או מוצר אחר, זולת זר הפרחים.
 1. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 2. שילוח ההזמנה עשוי להיות כפוף לתשלום נוסף כמפורט במדיניות המשלוחים המופיעה באתר.

אבטחת האתר ושמירה על פרטיות:

 1. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערת פרטים אישיים, פרטי הזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש או המזמין בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 2. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ונגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים בגין כך, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות פרטיו האישיים של הרוכש), שמורה לאתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 3. מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 1. שינוי/ביטול עסקאות והזמנות והחזרים:
 2. במידה והחלטתם לבטל את הרכישה, ראשית הודיעו על כך טלפוני למוקד שמספרו: 04-833-4904,  ובמקביל הודיעו דרך 'צור הקשר' באתר על ביטול ההזמנה.
 3. אם התקבלה הודעת הביטול לפני ששוגרו המוצרים על ידי האתר, תבוטל ההזמנה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וכרטיס האשראי יזוכה בסכום הרכישה, בהפחתת עלות המשלוח ועמלת דמי הביטול בסך 50 ₪ מסך הזיכוי. אם התקבלה הודעת הביטול לאחר ששוגרו המוצרים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה.
 4. האתר יהיה רשאי לבטל כל הזמנה לפי החלטתו הבלעדית.

הגבלת אחריות:

 1. האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זר פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות אם צורפו.
 2. בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/שירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 3. האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מטעמו אינם אחראיים לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמוצרים ו/או מאספקת המוצרים ו/או מאי-היכולת לבצע רכישה באתר, לרבות נזק שייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
 4. הלקוח יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד ג' כלשהו בגין הזמנת המוצרים באתר, לרבות בגין טעות שביצע הלקוח בהזנת/בהקלדת הנתונים באתר או כשל בחירה בהזמנה.
 5. הלקוח פוטר את האתר ואת מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמוצרים ו/או מאספקת המוצרים ו/או מתקלה טכנית באתר ו/או מכל שירות שניתן על-ידי האתר.
 6. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישאו האתר או מפעיליו בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 7. האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב- חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים.
 8. האתר ו/או בעליו ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.
 9. האחריות למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה על המזמין. במידה ומוצר הלך לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו, יחולו הוצאות אלה על מזמין המוצר והאתר יהיה פטור מכל אחריות.
 10. האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים הנובעים מאירועים שאינם בשליטתם – כדוגמת תקלות, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או עקב “כוח עליון” כלשהו.
 11. האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות
 12. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שהוא הזמנת מוצר כלשהו לא תהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.
 1. האתר ו/או מפעיליו רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 2. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת שתתעורר מחלוקת בין האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מקימיו ו/או מנהליו ואו מי מטעמו לבין המשתמש בו בכל אופן שהוא.
 3. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים.
 4. לאתר שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

שמירת סודיות ומסירת פרטים אישיים:

 1. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע. האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

סמכות שיפוט:

 1. במקרה בו התגלעה כל מחלוקת שעניינה פעילות באתר, תתברר מחלוקת זו תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי ובאמצעות מערכת בתי המשפט הישראליים בלבד, במחוז חיפה בעיר חיפה בלבד.
בודק...